Vrije Basisschool H Familie Leenstraat 110 Izegem - tel.: 051 30 21 26 - info@schoolbosmolens.be

Het CLB: een woordje uitleg

Wat is het CLB ?
Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding of CLB is een dienst waarop ouders, leerlingen, leerkrachten en schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding.

In een CLB werken artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten, verpleegkundigen en administratieve krachten.

Die verschillende vakmensen werken samen in een team om de school en de ouders te helpen bij het begeleiden van de kinderen of jongeren.

 

Wat doet een CLB ?

Het CLB helpt leerlingen, ouders en scholen op de volgende domeinen :

-       het ontwikkelen, leren en studeren

-       de schoolloopbaan: d.w.z. de keuzemomenten

-       de preventieve gezondheidszorg

-       de sociaal-emotionele begeleiding

 

Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en ouders kunnen het CLB om hulp vragen.
Zo kan het zijn dat u zich zorgen maakt om uw kleuter die erg angstig is om naar school te gaan, of er is bezorgdheid om de steeds maar dalende schoolresultaten van uw dochter of zoon of u maakt zich zorgen over uw tiener die plots niets meer vertelt thuis en geen vrienden meer heeft....

 

Wanneer uw kind zienderogen vermagert, of lijdt onder pesterijen, of wanneer u nood hebt aan wat ondersteuning bij de opvoeding, kunt u als ouders op het even welk moment beroep doen op het CLB voor informatie, advies of begeleiding.

Eens de school, de ouders of de leerling een vraag gesteld hebben aan het CLB, wordt in een eerste gesprek geprobeerd de juiste inhoud van de bezorgdheid te beluisteren.

Soms kan de gevraagde informatie onmiddellijk gegeven worden. Indien nodig volgt na het eerste gesprek nog verder onderzoek, verdere begeleiding of, indien nodig, doorverwijzing naar andere instanties.

Wat is eigen aan de CLB-begeleiding ?

De begeleiding waarvoor een CLB instaat vertoont typische kenmerken:

-       de werking is grotendeels vraag gestuurd: een CLB gaat in op vragen van ouders, leerlingen en scholen; daarnaast kan een CLB ook voorstellen tot begeleiding aan scholen doen; zo is er ook een CLB-medewerker aanwezig bij de klasbesprekingen op school;

-       er zijn twee onderdelen van de CLB-begeleiding die verplicht zijn; bij spijbelgedrag en bij sommige medische onderzoeken en inentingen;

-       het centrum begeleidt in de eerste plaats de leerlingen die leerbedreigd zijn of bij wie de ontwikkeling niet zonder problemen verloopt;

-       de begeleiding is multidisciplinair, want verschillende vakmensen werken samen aan een oplossing in teamverband;

-       de geheimhouding van vertrouwelijke gegevens wordt gegarandeerd; dit waarborgt een onafhankelijke werking van het CLB-personeel tegenover scholen en andere instellingen.

 

Wanneer contact opnemen met het CLB ?

Als ouders zich zorgen maken over eender wat betreffende de ontwikkeling van hun kind of over de relatie met hun kind, dan kunnen ze altijd contact opnemen met het CLB. Zo kan voorkomen worden dat de problemen groter worden.

 

Wanneer een school vraagt om een leerling te begeleiden doet het CLB een begeleidingsvoorstel. Het CLB zelf zet de begeleiding slechts voort met de toestemming van de ouders (voor een leerling jonger dan 12 jaar) óf van de leerling zelf (vanaf 12 jaar).

 

Iedereen kan contact opnemen met het CLB door telefonisch een afspraak te maken of door gewoon even langs te lopen.

 

Meer info: www.vclbizegem.be of 051/30 13 61